Σεμινάριο με θεματολογία: ΚΛΑΔΕΜΑ – Διαχείριση υπολειμμάτων κλαδέματος

Στο πλαίσιο υλοποίησης του μέτρου : << Γ.III.1 Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας>> πραγματοποιείται απο την Ο.Ε.Φ Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη σε συνεργασία με την PROACTIVE -Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, σεμινάριο με θεματολογία: ΚΛΑΔΕΜΑ – Διαχείριση υπολειμμάτων κλαδέματος.