Υπηρεσίες

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Οι συμβουλές αυτές αφορούν συμβουλές φυτοπροστασίας – λίπανσης και γενικά καλλιεργητικών εργασιών από όλα τα καταστήματα πώλησης γεωργικών εφοδίων και το Τμήμα Πιστοποίησης του οργανισμού.

Πιο συγκεκριμένα αφορούν τα παρακάτω:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ομάδα πιστοποίησης επιτραπέζιου σταφυλιού.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ομάδα πιστοποίησης ελαιοποιήσιμης ελιάς.
  • Σύνταξη μελετών βιοκαλλιεργητών για ένταξη σε προγράμματα επιδοτήσεων.
  • Συμβουλές διατροφής αιγοπροβάτων και αντιμετώπισης ασθενειών.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο