Η Ένωση Ηρακλείου σας κοινοποιεί απόσπασμα εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

23-8-2021

Η Ένωση Ηρακλείου σας κοινοποιεί απόσπασμα εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων με ημερομηνία 19-8-2021 που εστάλη σε όλες τις οινοποιητικές επιχειρήσεις με θέμα: «Έλεγχοι σε Οινοποιητικές Επιχειρήσεις-Τρύγος 2021»

…………………………………………………………………..

                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                     

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                         Αθήνα,  19 Αυγούστου 2021

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                      Αρ. Πρωτ: 2124/220192

Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ &

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ ΟΙΝΟΥ &

ΑΛΚΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

 

Ταχ. Δ/νση             : Μενάνδρου 22                           

Ταχ. Κώδ.             : 105 52 Αθήνα

                               

ΘΕΜΑ: «Έλεγχοι σε οινοποιητικές επιχειρήσεις- τρύγος 2021»

Σύμφωνα µε την ενωσιακή νομοθεσία, άρθρα 81 και 62 του Καν (ΕΕ) 1308/2013 και την εθνική νομοθεσία, άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης υπ. αριθµ. 2919/95506/13-9-2017 (Β΄ 3276), απαγορεύεται η οινοποίηση µη οινοποιήσιµων ποικιλιών αμπέλου καθώς και η οινοποίηση ποικιλιών που προέρχονται από αµπελοτεµάχια τα οποία δεν εντάσσονται στο δυναμικό παραγωγής του αµπελοοινικού τοµέα (χωρίς δικαίωμα φύτευσης, τεμάχια ποικιλιών διπλής/τριπλής χρήσης που ενισχύονται από άλλη ΚΟΑ ή επιτραπέζιων σταφυλιών).

Προκειµένου να αποφευχθεί η είσοδος στις οινοποιητικές επιχειρήσεις µη επιλέξιμης πρώτης ύλης (σταφύλια), υπενθυµίζεται η τήρηση των υποχρεώσεων των αµπελουργών και των οινοποιητικών / εµπορικών επιχειρήσεων σύμφωνα µε την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Για την ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο