Υπηρεσίες

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Ένας άλλος τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται η Ε.Α.Σ.Η. είναι η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Διαθέτει άρτια οργανωμένο Ασφαλιστικό Πρακτορείο το οποίο στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο της εταιρείας, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών υπηρεσιών σε πελάτες, σε επιχειρήσεις και σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις με σειρά καλύψεων σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο