Υπηρεσίες | Ένωση Ηρακλείου

skip to main content

Υπηρεσίες

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου αναπτύσσει δραστηριότητες στο γενικότερο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών προς τους συνεταιρισμένους αγρότες για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών και οικονομικών τους συμφερόντων.

Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνει άρτιες δομές και υπηρεσίες που αποσκοπούν στην άμεση εξυπηρέτηση των παραγωγών.

Πιο συγκεκριμένα οι Υπηρεσίες που λειτουργούν στην Ε. Α. Σ. Η. είναι οι παρακάτω: