| Ένωση Ηρακλείου

skip to main content

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

Οι συμβουλές αυτές αφορούν συμβουλές φυτοπροστασίας - λίπανσης και γενικά καλλιεργητικών εργασιών από όλα τα καταστήματα πώλησης γεωργικών εφοδίων και το Τμήμα Πιστοποίησης του οργανισμού.

Πιο συγκεκριμένα αφορούν τα παρακάτω:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ομάδα πιστοποίησης επιτραπέζιου σταφυλιού.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ομάδα πιστοποίησης ελαιοποιήσιμης ελιάς.
  • Σύνταξη μελετών βιοκαλλιεργητών για ένταξη σε προγράμματα επιδοτήσεων.
  • Συμβουλές διατροφής αιγοπροβάτων και αντιμετώπισης ασθενειών.