| Ένωση Ηρακλείου

skip to main content
νέα
 • Έναρξη Σχεδίων Βελτίωσης - «Μέτρο 4» ΠΑΑ 2014-2020

  Έναρξη Σχεδίων Βελτίωσης - «Μέτρο 4» ΠΑΑ 2014-2020

   

  Η Ένωση Ηρακλείου (ΚΕΑ Ηρακλείου) ενημερώνει τους παραγωγούς ότι από 21/12/2017 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στα σχέδια βελτίωσης του Μέτρου 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Όσοι παραγωγοί επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία  μας στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 146 και στα υποκαταστήματα Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Πύργου ώστε να ενημερωθούν και να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους. Για τον σκοπό αυτό λειτουργεί γραφείο με εξειδικευμένο προσωπικό για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων. Σημειώνεται ότι η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας είναι δωρεάν.   

 • Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

  Η Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (Ένωση Ηρακλείου) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας σας και των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται στην παρούσα αίτηση στο πλαίσιο και για τον σκοπό της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ΕΑΕ-ΟΣΔΕ και δεν προβαίνει σε επεξεργασία αυτών για άλλους σκοπούς. Για τον σκοπό της ενημέρωσής σας για νέες υπηρεσίες μας σας ζητείται διακριτή συναίνεση.

   

  Τα παραπάνω δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την υποβολή αιτήσεων ΕΑΕ-ΟΣΔΕ (σύμφωνα με την πρόσκληση/εγκύκλιο/άλλο παράγοντα που προσδιορίζει το χρόνο τήρησης)

   

  Ο Συνεταιρισμός δεν διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση φορολογικές ή άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές, όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο.  Επιπλέον, ο Συνεταιρισμός δύναται να προβεί στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε συνεργάτες ή άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε όταν αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση των δραστηριοτήτων μας στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι εξωτερικοί μας συνεργάτες δεσμεύονται με υποχρέωση υιοθέτησης όλων των απαραίτητων τεχνικών μέτρων, τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

   

  Δεν διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Συνεταιρισμός δεν υιοθετεί μεθόδους αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

   

  Πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα έχουν μόνο οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι για αυτό αρμόδιοι υπάλληλοι της εταιρείας μας, οι οποίοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Ο Συνεταιρισμός, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας.

   

  Σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας έχετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ και ειδικότερα τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ. Τα ως άνω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκείτε υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στο τηλέφωνο 2810378100 ή στο email info@agrunion.gr  ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Λ. 62 Μαρτύρων 146  Επίσης έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας δυνάμει του ΓΚΠΔ.

   

 • Η ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ

 • ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΙΝΟΣΤΑΦΥΛΩΝ

   

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

  Η ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ευχαριστεί τους παραγωγούς μέλη της που την εμπιστεύτηκαν και παρέδωσαν τα οινοστάφυλά τους στο Οινοποιείο της Παλιανής.

  Τους ενημερώνει ότι, σήμερα Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 θα γίνει κατάθεση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ποσού που αντιστοιχεί στο 50% των χρημάτων τους.

  Ενημερώνει επίσης ότι, το 100% της αξίας του κουπονιού τους που αφορά αγορές από τα καταστήματα γεωργικών εφοδίων της Ένωσης Ηρακλείου, θα είναι διαθέσιμο από αύριο.

   

                                                                                  Ηράκλειο  27-10-2020

                                                                           Για την ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   

   

                                                                                    ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΕ, με απόφαση του Δ.Σ της εκδηλώνει ενδιαφέρον για
  ενοικίαση των παρακάτω ακινήτων που έχει στην ιδιοκτησία
  της.
  1. Κορωπί Αττικής, στη θέση «Άγιος Δημήτριος
  Μπουρμπουτσάνας» του Δήμου Κρωπίας ακίνητο με εμβαδό
  οικοπέδου 5.912,09τ.μ. και συνολικό εμβαδό κτίσματος
  592τ.μ.
  2. Πύργος Μονοφατσίου Οικόπεδο στη θέση «Λεμονάς»
  συνολικού εμβαδού 1.663,09τμ
  3. Άνω Βιάννος: ακίνητο με εμβαδό οικοπέδου 554,25τμ και
  εμβαδό κτίσματος 320 τμ.
  4. Άγιος Μύρωνας: ακίνητο με εμβαδό οικοπέδου 148τμ και
  εμβαδό κτίσματος 140,50τμ
  5. Αποστόλοι Πεδιάδος: στη θέση Άγιος Ιωάννης Αποστόλων
  αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού 13.725,51τμ.
  6. Αγία Σεμνή: στην περιοχή Κάμπος αγροτεμάχιο συνολικού
  εμβαδού 15.563,07τμ.
  Πληροφορίες Δ. Σαμαριτάκης (2810)378115 και (2810)378158
  Κ. Αγγουριδάκη.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 18 -11 - 2019
  Για την ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ